Koszt współpracy z biurem rachunkowym to jedno z najważniejszych, obok rzetelności, kryterium, które warunkuje wybór odpowiedniego biura rachunkowego. Z punktu widzenia Klienta jest to podejście jak najbardziej sensowne i zrozumiałe. Dlatego Biuro Rachunkowe IDRIS zawsze dopasowuje zakres usług oraz cenę do potrzeb i możliwości Klienta, kierując się przy tym trzema prostymi zasadami:

 
INDYWIDUALNE PODEJŚCIE
 
Wszystkie ceny ustalane są ryczałtowo i indywidualnie w zależności od:

- zakresu usług
- ilości zatrudnionych pracowników
- średniej ilości dokumentów w miesiącu

 

STABILNE CENY
 
Ustalone z Państwem warunki cenowe staram się utrzymać przez długi czas na niezmienionym poziomie.

 

 

 

 

BRAK OPŁAT DODATKOWYCH
 
Nie pobieram żadnych opłat ponad ustaloną w umowie stałą kwotę miesięczną.
 
Oznacza to m.in., że w ramach podpisanej umowy zapewniam Państwu bez dodatkowych opłat możliwość przygotowania dokumentów, które mogą być Państwu niezbędne w trakcie prowadzenia działalności, np.:


- zaświadczenie o zatrudnieniu / o zarobkach pracowników
- zaświadczenie o dochodach przedsiębiorcy (np. dla banku)
- zeznania podatkowe roczne właściciela firmy (bez względu na rodzaj źródła dochodu, czyli PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38)
- pisma, wyjaśnienia i korekty do US i ZUS
- korekty deklaracji wynikające z błędu Klienta
- noty korygujące
- dokumenty wymagane przy wnioskach kredytowych